Stort sug efter information om att bygga i trä

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-09

Med tretusen sidors material är TräGuiden Sveriges största webb för byggkonstruktion. Svenskt Trä, som driver TräGuiden, har låtit göra en undersökning och analys som visar att användarna trots det fylliga materialet efterfrågar än mer information och fördjupningar snarare än förenklingar.

99 procent av användarna anser att grafiken och utseendet är utmärkt, bra eller godkänt medan endast 1 procent tycker att den är mindre bra. 67 procent av användarna finner alltid eller oftast rätt information och 2 procent svarar att de finner information i ett fåtal fall. 95 procent tycker att det är mycket lätt, lätt eller godkänt att hitta på TräGuiden medan 4 procent tycker att det är svårare.

- Vi är glada att så många använder TräGuiden och att de i så stor utsträckning finner det de söker, säger Jan Lagerström, forskningsdirektör på Skogsindustrierna, som tillsammans med Johan Fröbel, rådgivare på Svenskt Trä, utvecklat TräGuiden.

TräGuiden är gjord för att kunna vara ett redskap för alla som arbetar med konstruktion och byggnation i trä. De mest uppskattade delarna i TräGuiden är konstruktionsexempel, ritningar och dimensionering.

Läs mer här

www.traguiden.se

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Johan-Fröbel.jpg
Johan FröbelChef Teknik och Distribution08-762 79 68