Staffan Jonsson, Iggesunds bruk: Det krävs två för att dansa tango

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-21

Ibland får jag nypa mig i armen och fråga: Är det år 2010 eller 1909? Jag hade inte tänkt kommentera avtalsläget mellan Skogsindustrierna och Pappers i HT. Tisdagens två insändare från Pappers gör att jag vill ge min syn på läget.

Lite fakta:
• Mer än 50 förhandlingar.
• Skogsindustrierna har flyttat sina positioner rejält från utgångsbuden.
• Pappers centrala ledning ligger envist fast i skyttegravarna med utgångsbuden från december.
• 24 avtal har träffats under Industriavtalets ram med en likartad nivå på löneökningar, avtalslängd och skrivningar i bemanningsföretagsfrågan.

Mina personliga synpunkter är:
Förhandlingar: För att nå ett förhandlingsresultat måste det vara ett givande och tagande. När uppgörelsen är klar bör båda parter vara lika nöjda alternativt lika missnöjda. Om inte blir det svårare att leva tillsammans i framtiden. Vid Iggesunds Bruk har vi ofta olika åsikter mellan fack och företag. Det är bra och ligger i sakens natur. Motsättningarna ger bra diskussioner och leder som regel till kloka lösningar. Att Pappers centrala ledning återkommer till sina utgångsbud hela tiden tror jag inte leder till någon lösning. Det har från Pappers sida pratats om att Skogsindustrierna saknar förhandlingsmandat. Jag upplever det motsatta från min horisont. Lönefrågan: Inte ovanligt att man har olika åsikter. Med tanke på redan träffade avtal så ställer man sig naturligtvis frågan varför Pappers ska ha mer än alla andra. Jag har inte hört något bra svar. Pappers centrala ledning har dessutom lagt beslag på uttrycket ”låglönesatsning” i årets avtalsrörelse. Mycket kan sägas om Pappers som förbund, men jag kommer att tänka på helt andra yrkesgrupper när vi pratar om låglöneyrken.
Bemanningsföretag: En fråga som är totalt okänd vid Iggesunds Bruk och Strömsbruk. Vid diskussioner blandas bemanningsföretagsfrågan ofta ihop med ”outsourcing”, vilket är en helt annan fråga. Jag förstår inte hur en icke-fråga kan vara en fråga att gå ut i strejk för.

Det är med mycket blandade känslor jag kämpar på med mina arbetsuppgifter. En av arbetsuppgifterna är fortsatt arbete med vår planerade investering i en ny sodapanna och turbin. En gigantisk investering på drygt 2.000 miljoner. Det är en summa som även vi på Iggesunds Bruk har svårt att förstå storleken av. För att få en investering krävs styrelsens förtroende. Jag försöker att jobba vidare på det. Konflikten hjälper inte till med positiv energi i frågan.En annan arbetsuppgift är att parera upprörda känslor i vår marknadsorganisation och hos våra kunder. Våra konkurrenter i USA och Finland hittar nya möjligheter på marknadssidan. Vi har förlorat våra kunders förtroende.
Det kommer inte att komma ut något positivt från denna konflikt. Jag är mycket ledsen och orolig för de kort- och långsiktiga konsekvenserna för Iggesunds Bruk och Strömsbruk. Konflikten är i mina ögon en avancerad form av rysk roulette.

Det krävs två för att dansa tango!
Hälsar en med tvekan dansant platschef utan tangorabatt.

Staffan Jonsson
Iggesunds Bruk

 

Länk till sidan: