Snabbt agerande när regeringen lyfter bort olyckligt exporthinder

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-16

Tack vare mycket snabbt agerande har regeringen i dag fattat beslut om en ändring av Trafikförordningen. Detta gör att skogsindustrins internationella lastbilstransporter åter kommer kunna ske enligt tidigare praxis. De nya reglerna träder i kraft den 4 september.

Därmed upphör ett dilemma som svensk skogsindustri levt med i veckor. De normala viktgränserna för lastbilstransporter från Sverige sattes plötsligt ur spel, genom ett domstolsbeslut. Den praxis som gällt sedan 1990-talet ändrades och internationella lastbilstransporter från landet började bötfällas av svensk polis.

- Konsekvenserna för svensk skogsindustri har varit fullkomligt orimliga, säger Karolina Boholm transportdirektör för Skogsindustrierna. Såväl export av gods via Danmark och Norge som via färjor till exempel till Storbritannien och Belgien har påverkats. Men även transporter av råvaror och intermodala transporter, där godset lämnat Sverige via järnväg, har omfattats eftersom destinationen för godset var utanför Sveriges gränser.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs tidigare nyhet om ärendet

Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30