Skogsindustrins biobaserade elproduktion ökar 25 procent till 2020

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-07

Rapporten ”Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020” visar att skogsindustrin bygger ut elproduktionen fram till 2020. Totalt förväntas den egna biobränslebaserade elproduktionen öka med 25 procent, motsvarande 1,5 TWh. Rapporten visar också att skogsindustrin är på god väg att uppfylla sin nollvision gällande användningen av fossila bränslen i processerna.

Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin minskar ytterligare från dagens låga nivå – ca 4 procent till 1,4 procent av den totala bränsleanvändningen. I och med detta närmar sig skogsindustrin målet om en nollvision för användandet av fossila bränslen i processerna. Målet antogs i Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2007.

Läs mer här

Länk till sidan: