Skogsindustrin välkomnar satsningar på järnväg

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-04-18

Skogsindustrierna välkomnar den satsning på järnvägsinfrastrukturen som idag aviserats av regeringen. Detta som nu prioriteras är nödvändigt för industrins konkurrenskraft, liksom den långsiktiga tillväxten och klimatomställningen. Dagens besked innebär emellertid inte att behoven och bristerna inom järnvägen är åtgärdade. Framtida satsningar kommer att behövas.

- Genom dagens besked ser vi att regeringen nu börja ta tag i järnvägsproblematiken på allvar. Det är emellertid lång väg kvar för att åtgärda dagens brister och om vi dessutom vill klara omställningen till hållbara transporter krävs målmedvetna satsningar över en längre tid, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna. Läs mer här

Länk till sidan: