Skogsindustrin rustar för framtiden trots inbromsning av produktion och export

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-12-20

Efter successiv inbromsning är produktionen av sågade trävaror och papper lägre än förra året och massaproduktionen på oförändrad nivå. Exportvärdet för skogsindustriprodukter sjönk under tredje kvartalet. Detta framgår av Skogsindustriernas senaste kvartalsrapport.

– Pappersproduktionen under 2011 ligger på en nivå mer än en halv miljon ton lägre än före den ekonomiska krisen och recessionen 2008-2009. Det motsvarar årsproduktionen på två till tre medelstora pappersmaskiner, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Läs mer och ladda ner kvartalsrapporten här.

Länk till sidan: