Skogsindustrin ökar insatserna för hållbart skogsbruk

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-11-17

Genom ett utökat samarbete stärks nu det hållbara skogsbruket i Sverige. Sex av de ledande FSC-certifierade skogsföretagen inrättar en gemensam tjänst för att utveckla arbetet med certifiering av uthålligt skogsbruk.

De stora FSC-certifierade företagen i Sverige satsar gemensamma resurser på utveckling av certifieringsfrågorna såväl internationellt som nationellt. Det händer mycket inom detta område, bland annat är en ny internationell skogsbruksstandard för FSC, Forest Stewardship Council, på väg att utvecklas vilket kräver samordnade insatser för att svenska synpunkter ska beaktas.

- Jag är stolt över att Sverige ligger i framkant när det gäller att kombinera ekonomi, miljö och sociala värden i skogsbruket. Detta initiativ är en viktig del av detta arbete i framtiden, säger Mårten Larsson, skogsdirektör vid Skogsindustrierna.

Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72