Skogsindustriernas Träteknologipris

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-11-24

På Trämarknaden i Karlstad, den 25 november, delas Träteknologipriset 2010 ut. Priset och en prissumma på 25 000 kronor går till Erik Johansson, civilingenjörsstudent från Umeå Universitet. Erik tilldelas Träteknologipriset för hans nytänkande examensarbete där han presenterar ett verktyg för att optimera utnyttjandet av träråvaran på ett sågverk.

Länk till sidan:

Kontakt

AnnSoffie-Perrin1.png
Ann-Soffie PerrinRådgivare, förhandlare036-30 32 20