Skogsindustriernas vd Carina Håkansson om skogsbruket och industrins framtid

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-29

Carina Håkansson övertog vd-rollen på Skogsindustrierna i augusti. Branschen har framtidstro men är under press. En uppgift blir att bygga broar mellan de skilda uppfattningarna om svenskt skogsbruk.

Carina Håkanssons skogliga karriär inleddes för drygt 20 år sedan. Ungefär samtidigt fick Sverige en ny skogslagstiftning som jämställde miljömålen med de ekonomiska målen.

– Miljörörelsen bidrog till att vi fick en ny skogspolitik och det framgångsrika skogsbruk vi har idag. Jag tycker vi kan vara stolta över den utvecklingen, säger hon.

En titt i backspegeln visar att mängden skog har ökat avsevärt samtidigt som avsättningarna av skog för naturvård också har ökat, men det finns mer att göra. Det gäller bland annat de frivilliga målområden skogsnäringen satt upp utöver de politiska miljömålen, exempelvis för biologisk mångfald och skogsbrukets inverkan på sjöar och vattendrag.

Trots framsteg har det de senaste åren vuxit fram en polarisering mellan intressegrupperna. Det är en av många frågor som Carina Håkansson kommer att ställas inför i sitt nya jobb. Med sin långa erfarenhet av skogsnäringen och av ledarskap är få mer skickade att överbrygga åsiktsskillnaderna.

– Jag tror på dialog, men en bro ska som bekant ha fästen på båda sidorna. Man måste vara beredd på att ge och ta och kunna bejaka förändringar, säger hon, väl medveten om att branschen får tåla kritik.

– Det måste få finnas en rollfördelning. Visst har positionerna periodvis varit låsta med tydliga konflikter, men så har det inte varit jämt. Vi har också haft långa perioder av samsyn.

Läs hela intervjun här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: