Skogsindustrierna välkomnar regeringens handlingsplan för Skogsriket

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-15

Skogsindustrierna välkomnar regeringens handlingsplan för Skogsriket. Ett brett helhetsgrepp kring de viktiga frågor som är framtidsutmaningar för såväl skogen, skogsindustrin som Sverige.

Sverige är ett land som till mer än två tredjedelar täcks av skog. Skogen är av vital betydelse för landets ekonomi, sysselsättning och välfärd, men även för omställningen till ett hållbart samhälle. Slutligen har skogen en stor betydelse för allmänheten, som grund för rekreation och sociala aktiviteter. Alla dessa områden förenas av skogsresursen och påverkar varandra. Branschorganisationen Skogsindustrierna välkomnar därför den handlingsplan som landsbygdsdepartementet nu lanserar där man tar ett helhetsgrepp om skogsfrågorna och näringen. 

Läs mer här
 

Länk till sidan: