Skogsindustrierna välkomnar förslag att avskaffa monopolet för fjärrvärmenäten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-05-02

Den rådande monopolsituationen har lett till en obefintlig priskonkurrens och många missnöjda kunder på fjärrvärmemarknaden. TPA-utredningens
betänkande föreslår tredjepartstillträde till fjärrvärmemarknaden utan undantag för några nät.

För skogsindustrin, som är en stor potentiell leverantör av värme i form av restenergier, är TPA-utredningens betänkande under Peter Nygårds ledning, ett stort steg i positiv riktning.

Läs mer här

Länk till sidan: