”Skogsindustrierna tar ansvar för lönebildningen”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-06-22

Per Hidesten, förhandlingsdirektör, sedan i mars vice vd och dessutom ytterst ansvarig för Skogsindustriernas avtalsrörelse 2012 ger idag en intervju med anledning av undertecknandet av det nya Industriavtalet.

Läs intervjun här

Länk till sidan: