Skogsindustrierna säger ja till slutbud

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-30

Skogsindustrierna har i dag accepterat de opartiska ordförandenas, OpO, slutbud. OpO:s förslag är 2,6 procent i löneökningar över 13 månader.

- Våra sågverk är inne i en mycket tung period med kostnadsbesparingar på alla fronter och även varsel. De lönekostnader som följer av budet kommer att försämra deras konkurrenskraft. Trots det har vi accepterat eftersom vi är måna om att komma till avtal och bevara stabiliteten på arbetsmarknaden. En arbetsmarknadskonflikt i detta ekonomiska läge skulle vara mycket allvarligt, säger Per Hidesten, vice VD och förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna.

De fackliga motparterna har sagt nej till både nivå och avtalslängd och därmed är budet inte längre aktuellt. I linje med Industriavtalet har de opartiska ordförandena nu inte möjlighet att lägga fler bud.
                                                                                                                       
- Vi kommer nu ta kontakt med våra motparter och efter morgondagen vet vi mer om hur processen kommer att fortlöpa, säger Per Hidesten.

Läs mer om Avtal 2012

Länk till sidan: