Skogsindustrierna lanserar ny interaktiv medlemskarta

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-10-12

En digital karta som visar Skogsindustriernas medlemsföretags utbredning och position i Sverige introduceras idag på vår webbplats.

Samtliga massa- och pappersbruk, sågverk och företag som arbetar med vidareförädling av träprodukter, samt övriga företag  som ingår i Skogsindustrierna finns markerade på kartan. En faktaruta om respektive företag visar basfakta om vilka produkter som framställs och i vilka volymer tillverkningen sker.  Den här informationen visas tillsammans med kontaktuppgifter på ett överskådligt sätt. För mer detaljerad information om varje företag finns hänvisning till deras respektive hemsidor.

Det går att filtrera företagen dels efter typ av industri, men även typ av produkt och certifiering. Dessutom kan man skriva ut en översiktlig adresslista över de företag man är intresserad av.

En engelsk version av kartan, som baseras på Google Maps, finns på vår internationella webbplats.

Testa den nya medlemskartan här

Länk till sidan: