Skogsindustrierna kommenterar ”Regeringen satsar 80 miljoner för fler jobb i skogen”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-09-12

Skogsindustrin välkomnar regeringens satsning på 80 miljoner för flera jobb i skogen. Arbetstillfällen och även rådgivning, som ingår i satsningen, ligger helt i linje med skogsindustrins fokusområden och det är två områden som bör prioriteras.

- Detta är glädjande nyheter för skogsindustrin och en bra början för regeringens satsning på Skogsriket, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna. Vi hoppas nu att denna satsning på nya jobb, till mångt och mycket riktar sig till att få in fler ungdomar i branschen, fortsätter Mårten.

Läs Landsbygdsdepartementets pressmeddelande här

Länk till sidan: