Skogsindustrierna i DN debatt "Kilometerskatten äventyrar de rödgrönas löften inför valet"

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-08-11

Skogsindustrierna: De rödgröna måste lämna klara besked om kilometerskatten. Vilka omfattas? Hur stor blir den? Är den över huvud taget genomförbar? De rödgröna partierna har lagt en rad bra infrastruktur­förslag som är viktiga för näringsliv och export. Men dessa hamnar helt i skuggan av kilometerskatten. EU:s regler sätter troligen stopp för geografiska undantag och att hänsyn tas till skogsindustrin. Vad gör de rödgröna då? Vilka satsningar stryks först? skriver Marie S Arwidson. Läs mer

Länk till sidan:

Skogsindustrierna om kilometerskattförslaget