Skogsindustrierna antar det nya Industriavtalet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-05-20

Skogsindustriernas styrelse har antagit förslaget till nytt reviderat Industriavtal. Avtalet ska ersätta det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige.

Det nya Industriavtalet kommer att förstärka och bredda parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det innebär också en förstärkning av industrins lönenormerande roll och ett tydligare mandat för de opartiska ordförandena, OpO. Mot denna bakgrund har styrelsen antagit förslaget till nytt reviderat Industriavtal.

Läs mer här

Länk till sidan: