Skogsindustrierna välkomnar ett nationellt skogsprogram

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-16

skogen2

Skogsnäringen har mycket stor ekonomisk betydelse för Sverige, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Skogsindustrierna anser att det är positivt om vi kan få till ett svenskt nationellt skogsprogram, ett program som handlar om hur Sveriges värdefullaste naturresurs skogen ska förvaltas, utvecklas och nyttjas i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Ett nationellt skogsprogram bör grundas på fakta, kunskap och konsekvensanalyser. Viktiga förutsättningar är därför ett aktivt deltagande från vetenskap och forskning, tillräckliga resurser, ett tydligt mandat och långsiktighet.

Skogsindustrierna vill som start på arbetet med ett nationellt skogsprogram se en seriös utvärdering av de senaste 20 årens skogliga miljö- och produktionsarbete.

Läs Skogsindustriernas remissvar om ett nationellt skogsprogram

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09