Skogsindustrierna välkomnar bred redovisning av skyddet i skogen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-10-02

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade den 1 oktober vilka åtgärder som finns för bevarande av biologisk mångfald och vilken omfattning dessa har idag. Skogsindustrierna välkomnar redovisningen som på ett tydligt och transparent sätt redovisar olika former av bevarande.

skogen2

Redovisningen, som tar upp inte mindre än 39 olika instrument för bevarande, ska utgöra underlag för Miljömålsberedningen som för närvarande utreder frågan om hur Sverige ska arbeta med skydd och skötsel av mark.

- Myndigheternas redovisning visar att det finns en stor mångfald av åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Därmed utgör redovisningen ett värdefullt underlag till politikerna, säger Mårten Larsson, skogsdirektör, Skogsindustrierna.

Redogörelsen visar att 12,5 procent av landarealen i dag bevaras genom områdesvis reglering av markanvändningen, huvudsakligen i form av nationalparker och naturreservat.

Läs mer här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72