Skogsindustrierna välkomnar (S) utspel om tyngre lastbilar – positivt för miljön och konkurrenskraften

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-14

Tyngre-lastbil-Skogforsk.jpg
Tyngre lastbilar gynnar miljön och konkurrenskraften. Foto: Skogforsk

Socialdemokraterna vill tillåta tyngre lastbilar för att stärka basindustrins konkurrenskraft, säkra jobben, minska klimatpåverkan och stärka svensk åkerinäring. Skogsindustrin är en transportintensiv bransch med betydande transportkostnader. Lastbilar med högre bruttovikter och fler axlar göra att skogsindustrin kan lasta effektivare och därmed minska antalet lastbilar på vägarna. På så sätt minskar miljöbelastningen samtidigt som trafiksäkerheten ökar – utan ökat vägslitage. Socialdemokraternas utspel välkomnas därför av Skogsindustrierna.

Mer information om tyngre lastbilar och länk till Socialdemokraternas utspel

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30