Skogsindustrierna: Ökat exportvärde för sågade trävaror första kvartalet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-06-25

Avvaktande konjunkturläge för skogsindustrin efter ökade exportvolymer hittills i år. En nedpressad pappersproduktion i USA och Europa håller tillbaka massaleveranserna globalt, men fortsatt stora leveranser till Kina ger en total ökning, visar Skogsindustriernas kvartalsrapportering.

- De planerade investeringarna i massa- och pappersindustrin tyder på en viss ökning under 2012. Större delen av investeringarna i skogsindustrin är energi- och miljörelaterade. Genom att skapa förutsättningar för en biobaserad ekonomi vill skogsindustrin bidra till att minska samhällets totala utsläpp av växthusgaser, och samtidigt bidra till jobb och ekonomisk utveckling, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade med en procent första kvartalet till SEK 32 miljarder, medan varuexporten totalt var på oförändrad nivå. En marginellt ökad produktion och stark export för sågade trävaror under första kvartalet, men avmattning från slutet av kvartalet. En återhållen produktion och små lager håller marknaden i balans. Exporten till Nordafrika och Mellanöstern stiger.

Läs mer och ladda ner kvartalsrapporten här

Länk till sidan: