Skogsindustrierna ökar fokus på svenskens livskvalitet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-05-29

Skogsindustrierna presenterar idag sin återkommande rapport ”Levande skogar”. Rapporten fokuserar i år på människans förhållande till skogen och är en redovisning av skogsindustrins arbete för att bidra till att öka livskvalitet för svenskarna. Nya målområden har definierats och kommer att vara vägledande för Skogsindustriernas fortsatta arbete.

levande-skogar_3_uppföljning_2013-1.pngÅrets mångfaldsrapport inkluderar den sociala dimensionen i svensk skogsindustris arbete för hållbart skogsbruk. För den sociala dimensionen har Skogsindustrierna tagit fram ett tydligt mål ”vi ska bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet”.

- Skogen betyder mycket för människors upplevelser och därmed livskvalitet. Det här ställer krav på vår industri, därför har vi kartlagt hur vi kan bidra till att skogen ska ge en starkare koppling till människors upplevelser, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Läs mer här och ladda ner rapporten

Länk till sidan: