Skogsindustrierna i nytt projekt för fler biobaserade produkter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-06

Verket för innovationssystem, VINNOVA, beviljar 500 000 kronor i stöd till Skogsindustrierna i ett nytt projekt om framtidens biobaserade produkter. Projektet syftar till att bättre matcha användare och konsumenters behov med de forskningsframsteg som hela tiden görs.

– Vi är glada att VINNOVA uppmärksammat den viktiga frågan med att utveckla nya material och nya produkter baserade på förnybar råvara för att klara Sveriges omställning till en biobaserad ekonomi. Sveriges konkurrenskraft inom området kommer att stärkas och vi ser med tillförsikt fram emot samarbetet med andra aktörer som kan bidra till att vi kommer ett steg närmare vår vision, fördubblat förädlingsvärde till 2035, säger Marie S Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

Läs om hur Sverige ska genomföra omställningen till en biobaserad samhällsekonomi till år 2035

Länk till sidan: