Skogindustrierna välkomnar Vattenfalls ansökan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-06

Den svenska skogsindustrin, som är mycket elintensiv och därmed starkt beroende av stabil elförsörjning och konkurrenskraftiga elpriser, välkomnar Vattenfalls ansökan om tillstånd för att ersätta två befintliga kärnkraftsreaktorer med nya.

- En stabil elförsörjning bygger på elproduktion från många olika källor. Såväl vattenkraft som kärnkraft, vindkraft och biokraft har viktiga platser i mixen, säger Skogsindustriernas Energidirektör Lina Palm. Dagens kärnkraft byggdes på 70- och 80-talen och faller inom 15-20 år för åldersstrecket. Eftersom planering och byggnation av dessa mycket kapitalintensiva anläggningar tar ca 15 år är Vattenfalls ansökan om tillstånd att bygga nya reaktorer mycket välkommet.

Läs mer här.

Läs även följande pressmeddelande från SKGS - ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret), som arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Länk till sidan:

Kontakt

ARBCUR.jpg
Cecilia UhlerRedaktör/Webbredaktör08-762 72 65