Skogen het exportvara

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-06-07

– men skogsindustrin investerar i energi Skogsindustrins status i ny kvartalsrapport från Skogsindustrierna.

”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogs-industrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Kvartalsrapporten är tänkt att komma ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter.

För mer information vänligen kontakta:
Marianne Svensén, direktör bransch- och marknadsanalys Skogsindustrierna,
070-605 99 97, E-post: marianne.svensen@skogsindustrierna.org

Annika Molander, tf pressansvarig Skogsindustrierna, 070-380 79 51

Länk till sidan: