Skogen i fokus för en ny, grönare ekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-06-25

FAO har vid RIO+20 konferensen presenterat en rapport som visar på de många positiva effekter som ett hållbart skogsbruk medför.

planatge

Efter den stora Riokonferensen för 20 år sedan var Sverige först i världen med en skogslagstiftning som jämställde produktion och miljö. Därefter har många länder följt efter och FAO-rapporten visar att ett aktivt skogsbruk och en uthållig produktion av produkter och energi från skogen är ett verksamt sätt att både mildra effekterna av klimatförändringarna och bekämpa fattigdom.

FAO-rapport visar hur hållbart skogsbruk kan bidra till att uppfylla utvecklingsmålen

Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72