Sammanfattning av avtalet mellan Skogsindustrierna och Pappers

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-27

För avtalsområdet gäller
3,3 procent mer i månaden i snitt för avtalsområdet över 22 månader, fler månader med ny högre lön, en låglönekonstruktion, uppskjuten kostnad för pension och förstärkt förhandlingsrätt när bemanningsföretag anlitas.

För den enskilde pappersarbetaren innebär detta
- 266 kronor till alla från och med 1 maj 2010
- 398 kronor till alla från och med 1 april 2011
Dessutom en fördelningsbar pott på 0,43% för 2011
- En anställd med lön under 21 300 kr omfattas av en kompletterande låglönesatsning under första avtalsåret och får då i genomsnitt 50 kr mer i månaden.
Uppskjuten kostnad för pension

- Ovanstående löneförhöjningar skulle egentligen minskas på grund av avsättning till pension. Avbetalningarna skjuts nu upp. Frågan tas upp igen efter avtalsperiodens slut.

Hantering av bemanningsfrågan
- Ny konstruktion vid bemanningsfrågor som ger förstärkt förhandlingsrätt. Grunden i konstruktionen är en förhandlingsmodell som reglerar individens rätt till prövning och eventuellt skadestånd. En skiljenämnd inrättas som tar hand om enskilda ärenden, såväl prövning av beslutet som möjligt skadeståndskrav. Liknande modeller har accepterats inom andra avtalsområden där bemanningslösningar är långt vanligare än inom vårt.

Kompletterande sjuklön och förlängd föräldralön
- Nya lösningar avseende kompletterande sjuklön vid arbetsolycka och utökning av föräldralönen från fyra till fem månader. 

Länk till sidan: