Sammanfattning av avtalet mellan Skogsindustrierna och Pappers

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-27

För avtalsområdet gäller
3,3 procent mer i månaden i snitt för avtalsområdet över 22 månader, fler månader med ny högre lön, en låglönekonstruktion, uppskjuten kostnad för pension och förstärkt förhandlingsrätt när bemanningsföretag anlitas.

Läs mer här

Länk till sidan: