Så ska vi lyfta industrifrågorna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-19

Trots att många upplever att vi lever i ett tjänstesamhälle så betyder industrin mer för svensk välfärd nu än någonsin tidigare. Industrin står för nästan 80 procent av exporten och majoriteten av tjänsteföretagen är direkt eller indirekt kopplade till industrin.

Det här är något som de flesta politiker känner till, ändå får kunskapen om industrins betydelse stå tillbaka i den allmänna debatten. I Almedalen 2013 passade vi på att fråga några politiker hur vi ska kunna lyfta industrifrågorna.

De som intervjuades är;
Jessica Polfjärd, Moderaterna, ledamot i riksdagens näringsutskott samt ordförande
Jennie Nilsson, Socialdemokraternas gruppledare i Näringsutskottet
Kent Persson, näringspolitisk talesperson Vänsterpartiet
Eva Flyborg, närings- och energipolitisk talesperson Folkpartiet
Gustav Fridolin, språkrör, tidigare industripolitisk talesperson för Miljöpartiet

Länk till sidan: