Riksbanken: industrin hårt drabbad

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-21

Efter krisåren i svensk ekonomi konstaterar Riksbanken att läget i ekonomin är tudelat. Industrin har drabbats hårt medan tjänstesektorn klarat sig betydligt bättre. Riksbanken räknar med att denna tudelning består under de närmaste åren eftersom det är inom tjänstesektorn som jobben kommer. Industrin har fortsatt mycket outnyttjad kapacitet.

 

Länk till sidan: