Revansch för de rödgröna i energifrågan i Papperspåseindex

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-07-07

Skogsindustrierna delade ut 53 procent papperspåsar med de rödgrönas budskap ”Satsa 200 miljoner på solvärme och solel” och 47 procent påsar med Alliansens budskap ”Tillåt nya kärnkraftverk från januari 2010”. Resultatet utgör Papperspåseindex, en opinionsmätning på gatorna i Visby under politikerveckan.

Utdelningen skedde i centrum av politikerveckan i Visby inklusive i anslutning till Folkpartiledaren Jan Björklunds tal i Almedalen. 1041 påsar delades ut mellan kl 10:00 och 19:30 på tisdagen.

Länk till sidan: