Regeringen satsar på forskning om trä, skogsråvara och biomassa

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-09-11

Skogsindustrierna välkomnar regeringens satsning på forskning och innovation som presenterades i dag. Särskilt glädjande är att regeringen framhåller vikten av att forskningsresultaten ska leda till nya produkter och tjänster och att skogsnäringen särskilt pekas ut.

- Att regeringen nu särskilt lyfter fram trä, skogsråvara och biomassa är mycket positivt och visar att regeringen delar vår syn på nödvändigheten av och möjligheterna med att utveckla ett biobaserat samhälle baserat på material och produkter från förnybar råvara. Satsningen är ett viktigt steg i en långsiktig utveckling av ett forskningssamarbete. Vi ser fram emot att fortsätta föra en kontinuerlig dialog med regeringen och forskningsfinansiärerna, säger Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

Utöver regeringens särskilda utpekande av forskning inom trä, skogsråvara och biomassa föreslås också satsningar inom bl.a. Hållbart samhällsbyggande och Strategiska innovationsområden som också kommer att få stor betydelse för material- och teknikutvecklingen mot ett biobaserat samhälle. Här kan skogsindustrin spela en avgörande roll, inte minst mot bakgrund av skogsnäringens positiva klimat- och hållbarhetsprofil.

Läs mer

Länk till sidan: