Dalarnas Tidning: De leker med elden

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-23

Förhandlingarna om ett nytt löneavtal i pappersindustrin har ännu inte resulterat i någon lösning. Sex pappersbruk är uttagna i strejk och på måndag utvecklas konflikten till ytterligare sex pappersbruk, bland dem Stora Enso i Fors. Arbetsgivarna, Skogsindustrierna, hävdar att de förlorat över 300 miljoner kronor i exportintäkter.

Lars-Ove Staff, tidigare vd för Stora Enso Kvarnsveden, är djupt bedrövad över konflikten. Han befarar att konflikten kommer att få allvarliga följder. Staff anser att ledningen för Pappersarbetarförbundet leker med elden och sätter sina medlemmars framtid på spel, även dem i Kvarnsveden trots att bruket inte berörs av strejken.

Staffs uppfattning ska självfallet ses i ljuset av det faktum att han tills för bara ett par år sedan representerade arbetsgivarsidan i förhandlingarna med facket på det egna bruket. Med sin långa erfarenhet från branschen har han samtidigt en god insikt om riskerna med både strejker och dyra löneavtal i en industri som är hårt konkurrensutsatt.

Lars-Ove Staff var en av konstruktörerna bakom det koncept som förmådde Stora Enso att investera fem miljarder i pappersbruket i Kvarnsveden. Satsningen på en ny pappersmaskin ökade framtidstron vid anläggningen. Men optimismen har grumlats.

En global lågkonjunktur i kombination med en tredubbling av elpriset under de senaste tre åren, har inneburit att bolaget inte tjänat tillräckligt med pengar för att kunna betala investeringen i Kvarnsveden. Bolagets ökade kostnader för frakter och biobränsle är ytterligare faktorer som bidrar till att Kvarnsvedens ledning fruktar för löneavtalets konsekvenser.

För närvarande råder det överkapacitet i Europa inom flera papperssortiment, samtidigt som konkurrensen ökar på alla exportmarknader i takt med Kinas expansion. Men Pappers förbundsordförande Jan-Henrik Sandberg hävdar att branschen gick mycket bra under förra året och att utvecklingen i Sverige varit gynnsam också under första kvartalet 2010.

Eftersom parterna tycks ha svårt att närma sig varandra, trots medlarhjälp, är risken stor att konflikten utvidgas på måndag. Skulle tolv bruk dras in i en strejksituation blir läget mycket allvarliga. Arbetsgivarnas konsekvensanalys kan knappast uppfattas som ett propagandautspel.

 

Länk till sidan: