Priset på diesel skjuter i höjden

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-09-18

En ny rapport visar att dieselpriset kommer att stiga med minst 80 öre per liter på grund av EU:s nyligen beslutade svaveldirektiv. Sektorer som drabbas särskilt av höjda dieselpriser är skogs- och jordbruket. Skogsindustrin påverkas genom högre transportkostnader för råvaror och färdigvaror som transporteras med lastbil.

De högre bränslekostnaderna gör att det totala transportarbetet* minskar med nio procent under 2015 enligt rapporten. Det är en dramatisk effekt som får stor påverkan på svensk ekonomi. Det är nästan i klass med finanskrisen när transportarbetet minskade med 14 procent. Tidigare beräkningar från Sjöfartsverket har visat på en kostnadsökning för sjöfartstrafiken på minst 13 miljarder kronor per år. Det nya i rapporten är att man nu även ser en negativ effekt för landtransporter.

Läs mer och ta del av rapporten

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30