På Skogsnäringsveckan: Skogsindustrierna presenterar rapport om biologisk mångfald

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-04-11

Skogsnäringsveckan är Sveriges viktigaste mötesplats för den svenska skogsindustrin. Nu står det också klart att Skogsindustrierna kommer att presentera resultatet av sin rapport om biologisk mångfald i det svenska skogsbruket.

Vad?
Skogsnäringsveckan 2011 med Skogsindustriernas årsmöte och Trädagen

Var?
Stockholm City Conference Centre (Norra Latin)

När?
12-13 april, 2011

Varför?
Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste exportindustrier. Den årliga Skogsnäringsveckan inbjuder till dialog och diskussion med de som kan påverka utvecklingen inom skogsindustrin – industriledare, ägare, innovatörer, fackrepresentanter, politiker och miljöspecialister.

Nyligen blev det också klart att Skogsindustrierna kommer att presentera resultatet av sin unika rapport om biologisk mångfald i det svenska skogsbruket.

Läs mer här

Länk till sidan: