Pappers varsel om sympatiåtgärder hotar märket och Sveriges konkurrenskraft!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-04-11

- Pappers skrev under ett avtal med oss och godkände därmed industrins märke så sent som i december. Jag frågar mig vad det avtalet är värt om det kan brytas på detta sätt, säger Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna.
 
Sverige är ett exportberoende land. Det märke som den exportberoende industrin har satt sedan 90-talet har givit reallöneökningar för alla och en stabil löneutveckling. De 2,6 % som industriförhandlingarna gav i december var dock redan då på bristningsgränsen och Svensk Handel har tydligt klargjort att den nivån är för hög även för deras företag. Att Pappers, som utomstående fackförbund och som i eget avtal accepterat industrins märke, går ut med sympatiåtgärder i ett sådant läge är både orimligt och ansvarslöst. 
 
- Pappers agerande är obegripligt – ett avtalsområde som drabbas av sympatiåtgärder förlorar i konkurrenskraft och det är svårt att förstå hur Pappers tror att deras medlemmar gynnas av det här agerandet. De liberala svenska reglerna när det gäller möjligheter till sympatiåtgärder är en klar konkurrensnackdel för svenska företag som verkar på en global marknad, säger Per Hidesten.

Länk till sidan: