Osäkerheten är osäkerheten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-10-10

Marianne Svensén, branschekonom och chef för enheten bransch- och marknadsanalys på Skogsindustrierna, kommenterar det ekonomiska nuläget och läget för skogsindustrin.

Hur skulle du beskriva läget just nu?

Det är oroväckande hur nästan all information pekar på nedgång i världsekonomin, inte minst på skogsindustrins huvudmarknad EU. Den ekonomiska krisen 2008-2009 gav utslag i minskad efterfrågan. Under 2010 såg vi dock en viss återhämtning. Men så kommer den situation vi nu är inne i, och kurvorna börjar vända nedåt igen. 

Vi ser nu en tendens till ytterligare en nedgång, från låga nivåer som inte helt återhämtat sig till vad som gällde före finanskrisen 2008 -2009. Återhämtningen har helt enkelt kommit av sig. Vi ser det till exempel på produktionen i skogsindustrin, rörelsemarginaler i flera av våra företag och förtroendeindikatorerna för sågverks-, massa- respektive pappersindustrin.

Läs hela intervjun här

Länk till sidan: