Oroväckande brist på verklighetskontakt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-09-06

De krav facken presenterar rimmar illa med deras egen omvärldsbeskrivning och har mycket litet med företagens verklighet att göra. De kommer att försvåra möjligheterna att komma överens, menar arbetsgivarna inom industrin i en första kommentar till de krav som idag presenterats från Facken inom industrin.

Självklart kan inte löneavtal bestämmas av tillfälliga upp- eller nedgångar på aktiemarknaden. Men den oro som finns på den finansiella marknaden grundar sig på stora obalanser i viktiga länders ekonomi. Den obalansen kan allvarligt komma att påverka efterfrågan på svenska varor och tjänster. Att i ett sådant läge presentera krav och tankar som man idag har gjort är allvarligt och tvärtemot den ansvarsfulla lönebildning som våra fackliga motparter säger sig vilja värna. Det Industriavtal som vi gemensamt arbetat fram och skrivit på har som bas att förstärka den internationella konkurrenskraften för svensk industri. Att i det läge vi befinner oss nu gå ut med krav på ett löneutrymme på 3,7 procent rimmar illa med den föresatsen. Till dessa 3,7 procent måste man lägga till kraven på ökade försäkrings- och andra kostnader. Det höjer procentsatsen till närmare den dubbla.

Kraven kommer slå olika på olika branscher och nästa steg blir nu att analysera hur de verkliga kostnaderna kommer se ut med de krav som facken inom Industrin idag lagt fram. Men det vi redan nu kan säga är att det kan komma att äventyra sysselsättningen, kommenterar arbetsgivarna inom industrin.

Anders Weihe, Förhandlingschef Teknikföretagen, 08-782 08 87
Per Hidesten, vice VD och Förhandlingsdirektör Skogsindustrierna, 070-316 72 55
Jonas Hagelqvist, VD Industri- och KemiGruppen, 0730-80 77 66
Per Ahl, VD Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund och SVEMEK,  070-541 67 82
Katarina Novak, VD Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, 0702-46 09 89
Leif  G Gustafsson, VD Trä- och Möbelföretagen, 070-492 73 20
Leena-Lisa Tengblad, VD Grafiska Företagens Förbund, 08-762 68 11
Agneta Dreber, VD Livsmedelsföretagen, 070-682 65 01

Länk till sidan:

Kontakt

Per Hidesten, 08-762 72 55

Lotta Larson, 08-762 79 80