Nytt utvecklingsprojekt effektiviserar sågverken

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-06

Den svenska trämekaniska industrin står inför ett generationsskifte. För att bättre lära ut träkunskap och förmedla hur ett modernt sågverk fungerar har Skogsindustrierna tagit fram ett utvecklingsmaterial om produkter och omvärld, om effektiv produktion och om genuin kundförståelse.

 – Det är tillgängligt på nätet och användarvänligt. Och dessutom kopplat till det egna företaget som innebär en extra tydlighet, säger Thomas Åstrand, personalansvarig inom småländska sågverkskoncernen Bergs Timber, som är med i arbetsgruppen bakom utvecklingsmaterialet Lyftet.

Läs mer här

 

Länk till sidan: