Nytt system vid ekonomisk kris

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-16

Med ett system för korttidsarbete ska Sverige stå bättre rustat i en djup ekonomisk nedgång. Så här är det tänkt att systemet ska fungera enligt en gemensam rapport från fack och arbetsgivare.

När den globala finanskrisen slog till 2008-2009 kunde företag i de flesta andra EU-länder snabbt sänka sina arbetskraftskostnader, utan att behöva dra ner på personal, genom så kallat korttidsarbete. Att ett system saknades i Sverige var en konkurrensnackdel för svensk industri.

Korttidsarbete i Sverige skulle gynna både anställda, företag och staten då antalet uppsägningar kan begränsas. För staten betyder denna lösning att långtidsarbetslösheten kan begränsas och kostnader för till exempel a-kassan hållas nere. För företagen skulle den bibehållna kompetensen göra det lättare att komma igång när efterfrågan ökar igen.

För att systemet ska kunna sättas igång måste det handla om en djup ekonomisk kris som bedöms vara kortvarig och präglas av ett djupt efterfrågefall. 

Läs hela nyheten

Länk till sidan: