Nyskapande nomineringar till Träpriset 2012

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-11

Intresset för Träpriset 2012 har varit rekordstort och sammanlagt har 225 bidrag skickats in. Av dessa har juryn nominerat tio bidrag som nu offentliggörs. Vinnaren presenteras den 15 mars 2012.

- Bidragen som skickas in till Träpriset blir mer arkitektoniskt nyskapande för varje omgång och därmed blir konkurrensen också hårdare, säger Tina Wik, arkitekt och Träprisjuryns ordförande.

Bland de nominerade bidragen till Träpriset 2012 återfinns, förutom villor och fritidshus, en universitetsbyggnad, ett hotell och ett flervåningshus. Det är första gången en så stor andel av de nominerade bidragen har fler än två våningar. Detta speglar utvecklingen i samhället i stort, där andelen flervåningsbyggnader med trästomme stadigt ökar.
 
Träpriset är ett hederspris instiftat av Svenskt Trä och en av Sveriges största arkitekttävlingar. Det delas ut vart fjärde år, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Vem som helst har kunnat lämna in förslag till tävlingen förutsatt att byggnaden har varit helt färdigställd, högst fyra år gammal, att trä varit en viktig del av byggnadens utformning och att juryn fått besöka byggnaden om de önskat.

Läs mer här

Länk till sidan: