Nya Industriavtalet undertecknat

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-06-22

Ett nytt Industriavtal är nu undertecknat av parterna: fem arbetstagarförbund och tolv arbetsgivarförbund. Avtalet träder i kraft den 1 juli 2011 då det ersätter det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige.

Det nya Industriavtalet förstärker och breddar parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det förstärker också industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna.

Läs mer här

Cecilia Hermansson ny ledamot i Industrins ekonomiska råd

Länk till sidan: