Nya Industriarbetsgivarna – en ny arbetsgivarorganisation för basindustrin bildas

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-09-21

Organisationerna Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund samt SVEMEK slår ihop sina verksamheter. Den nya organisationen som får namnet Industriarbetsgivarna, är en ren arbetsgivarorganisation och kommer att förhandla för förbunden.

2_460

– Genom att bilda nya Industriarbetsgivarna så får arbetet med arbetsgivarfrågor inom de medverkande förbunden en kraftig förstärkning. Det här gör vi för att värna om våra branschers långsiktiga konkurrenskraft, säger Olof Faxander, koncernchef i Sandvik och kommande ordförande i Industriarbetsgivarna.

– Företagen inom nya Industriarbetsgivarna är stora exportörer till internationella marknader. Inte minst den senaste tidens snabba kronförstärkning har visat hur yttre faktorer raskt och kraftigt kan skärpa konkurrensförutsättningarna. Arbetsgivare och medarbetare vinner på en industri som kan hävda sig i den internationella konkurrensen, och en avgörande förutsättning för företagen och jobben är kollektivavtal som främjar konkurrenskraften, säger Magnus Hall, koncernchef i Holmen och vice ordförande i Skogsindustrierna.

– Basindustrin har en mängd gemensamma förutsättningar som gör att vi räknar med att ha stor nytta av en samverkan. Vi har behov av kompetenta medarbetare. Vi är beroende av en stark export. Vi är kapitalintensiva. Vi är råvarubaserade. För att nämna några av våra kännetecken, säger Lennart Evrell, koncernchef i Boliden.

– En samverkan har diskuterats en tid. När vi gör en sådan här förändring är det viktigt att den genomförs innan kommande avtalsrörelse startar. Därför är tidpunkten rätt nu. Företagen i organisationerna har mycket gemensamt och har därför mycket att vinna på en samverkan i arbetsgivarfrågor. Det stärker både de stora och de små- och medelstora företag som ingår i denna samverkan, säger Per Hidesten, som blir vd i Industriarbetsgivarna.

– Skogsindustrierna, Jernkontoret och SveMin kommer även fortsatt att vara de centrala organisationerna för branschfrågor inom skogsindustri, stål- och metall och gruvor. Verksamheten inom dessa föreningar som branschföreträdare, näringspolitiska bevakare samt inom marknadsfrågor, PR och staber fortsätter alltså som tidigare. Det nya är att arbetet inom arbetsgivarfrågor inom de berörda branscherna får en väsentlig förstärkning genom samarbetet, säger Skogsindustriernas vd, Marie S Arwidson.

Tillsammans har nya Industriarbetsgivarna 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda. Det sammanlagda exportvärdet för företagen är mycket högt. Genom samverkan räknar de berörda organisationerna med att skapa långsiktigt bättre förutsättningar för sina medlemsföretag.

Läs mer på www.industriarbetsgivarna.org

Logotyp-Industriarbetsgivarna

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Mer information

Läs mer på www.industriarbetsgivarna.org