Ny rapport om Sveriges just nu hetaste exportprodukt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-06-09

Att använda kartong för dryckesförpackningar ger hälften så stor klimatpåverkan som andra vanliga material. Att prenumerera på en papperstidning i Europa ger mindre klimatpåverkan jämfört med att läsa tidningen på nätet i 30 minuter. Papperspåsen är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ när man ser till livscykelanalyser vad gäller utsläpp av växthusgaser.

Det framgår i en ny rapport – Papper vinner! – från Skogsindustrierna, som sammanställt den senaste klimatforskningen inom området.

Länk till sidan: