Skogsindustrierna välkomnar EU-kommissionens nya skogsstrategi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-10-14

Skogspolitiken ligger utanför EU:s fördrag och är en nationell kompetens men eftersom många andra politikområden påverkar skogen och dess brukande så anser Skogsindustrierna att det är bra med en skogsstrategi som på ett övergripande plan tar ett helhetsgrepp på skogsfrågorna inom EU.

Hållbart skogsbruk står i fokus och strategin tar upp de nya utmaningarna för skogen i form av klimatförändringar, förnybar energi, biodiversitet, resurseffektivitet och skogens multifunktionalitet. Strategin tar också upp betydelsen av forskning och utveckling för sektorns utveckling och principen om maximerat värdeskapande; att använda skogsråvaran där den ger störst värde och att använda fibern så många gånger som möjligt innan den blir bioenergi.

  • Vi tycker att det är bra att strategin betonar hela den skogsindustriella värdekedjan, behovet av konkurrenskraft och skogens bidrag till en biobaserad samhällsekonomi. Vi ser nu fram emot att EU-kommissionen utvecklar strategin till  åtgärdsplaner säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.
     

Strategin: http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm

Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09