Nästa avtalsrörelse börjar under hösten 2012

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-03-02

Skogsindustrierna har avslutat avtalsrörelsen Avtal 2012 med motparterna Sveriges Ingenjörer, GS-facket, Ledarna, Pappers och Unionen. Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör, kommenterar avtalen – och tittar framåt mot nästa avtalsrörelse.

Hur skulle du beskriva de avtal som träffades?

Vi träffade avtal på 3 procent över 14 månader vilket ger en årskostnad för företagen på 2,6 procent. De nya avtalen trädde i kraft den 1 februari 2012 och löper fram till den 31 mars 2013. Med Ledarna har vi sifferlösa avtal och med Unionen inom avtalsområdet Sågverk löper avtalet på 12 månader från 1 april 2012 till 31 mars 2013 med en lönenivåhöjning på 2,6 procent. Avtalen kunde slutas efter långa förhandlingar och misslyckade medlingsförsök men lönenivån är på bristningsgränsen för vår bransch – speciellt sågverksindustrin.

Läs hela intervjun här

Länk till sidan: