Miljöregler riskerar att slå ut fartygstransporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-04-29

På SvD Opinion idag: Beslutet om skärpta gränsvärden för svavel i fartygsbränslen slår oerhört mycket hårdare mot svensk industri än mot våra konkurrenter i övriga världen.

Beslutet är ett allvarligt hot mot sysselsättning och välfärd i Sverige. Dessutom är det kontraproduktivt ur miljösynpunkt, eftersom sjötransporter ersätts av lastbilar, skriver företrädare för svenska industriföretag, rederier och fackföreningsrörelsen.

Läs mer här

Länk till sidan: