Miljöpartiets lastbilsskatt strider mot målen för förnybar energi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-10-05

Glesbygdsskatten, det som Miljöpartiet kallar differentierad lastbilsskatt, skulle göra en stor del av skogstransporterna olönsamma, och därmed även uttaget av bioenergi. Det blir en åtgärd direkt i strid med Miljöpartiets mål för förnybar energi, skriver Skogsindustriernas vd Marie S Arwidson i en replik.

Miljöpartiet har på DN Debatt 4/10 föreslagit en glesbygdsskatt. En skatt som ska läggas på avstånd utan hänsyn till de effekter det får för glesbygd, sysselsättning och klimat.

I sin debattartikel presenterar de en rad förslag. Miljöpartiets finansiering är en glesbygdsskatt som de kallar ”differentierad lastbilsskatt”. Deras mål är 100 procent förnybar energi till år 2030. Satsningar utlovas på järnväg, bostäder och för företagande. Tyvärr går inte ekvationen ihop. Det enda konkreta finansierings- förslaget från Miljöpartiet innebär att löftena skall finansieras med en avfolkad landsbygd, mindre kommunikation och mindre biobränslen.

Läs fortsättningen här

Länk till sidan: