Medlarna skjuter på Pappers varsel om övertidsblockad

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-01

OpO (de opartiska ordförandena) har idag den 1 april skjutit på Pappers varsel om stridsåtgärder mot Skogsindustrierna. Blockaden skulle träda ikraft den 5 april men är nu uppskjuten till tidigast 12 april.

- Vi fortsätter våra överläggningar. Industrins normering är satt, vi har lönenivåer och avtalsperiod samt en lösning på bemanningsfrågan som redan accepterats av bl a GS-facket. Vi har dessutom haft bra dialoger i våra arbetsgrupper. Vi ser hoppfullt på läget, säger Per Hidesten, förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna.Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner

Lotta Larson, kommunikationsdirektör 070-254 48 49

Per Hidesten, förhandlingsdirektör, 070-316 72 55 
 

 

Länk till sidan: