Medlarbud räcker inte även om inriktningen är acceptabel

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-18

I dag har Skogsindustrierna svarat på medlarnas, de s.k.OpOs, första hemställan (bud) i årets avtalsrörelse. Per Hidesten, vice VD på Skogsindustrierna och ansvarig för årets avtalsrörelse, kommenterar:

- Det är positivt att OpO verkar dela vår grundläggande syn på det ekonomiska läget för våra företag. Men lönekostnaderna blir ändå höga, till exempel när man jämför med vårt främsta konkurrentland Finland. Dessutom har vi ännu inte sett ett heltäckande förslag från OpO, och på en rad områden finns åtgärder som stärker våra företag i den internationella konkurrensen. Bland annat vill vi att nästa bud tar större hänsyn till olika företags och branschers förutsättningar, tillåter mer följsamhet i löneökningstakten mellan olika företag samt möjlighet till en mer varierad arbetstid.

Ny hemställan från OpO väntas nästa vecka.

Läs fler kommentarer

Länk till sidan: